โดเมน รถยนต์ไฟฟ้าดอทเน็ต เปิดให้เช่าชื่อโดเมน นำมาทำเปิดเว็บไซต์ขายสินค้า มีเพียงชื่อเดียวเท่านั้น...